Protitlak sterilizačnej retorty

Dávkové retorty môžu využívať rôzne spôsoby dodania procesu. Niektoré z nich tiež využívajú pretlak alebo protitlak na ochranu celistvosti zásobníka počas procesu (tj. Na zabránenie prasknutia obalu, keď sa v priebehu procesu vytvára teplota a tlak vo vnútri zásobníka). Pevné kontajnery, ako sú oceľové plechovky, odolávajú veľkým rozdielom medzi tlakom vo vnútri a zvonku kontajnera, a preto tieto typy kontajnerov zvyčajne nevyžadujú pretlak. Môžu byť spracované v prostredí 100% nasýtenej pary bez použitia pretlaku vo fázach ohrevu. Na druhej strane krehkejšie pružné a polotuhé nádoby nevydržia vysokotlakové rozdiely, preto sa do retorty privádza vzduch, aby sa zaistil pretlak na udržanie integrity balenia počas procesu. Tieto typy nádob vyžadujú sofistikovanejšie spôsoby dodávania pretlaku, ako je vodný postrek, vodná kaskáda alebo vodná sprcha, ponorenie do vody alebo systémy typu para-vzduch. Pretože vzduch je izolátor, je potrebný prostriedok na miešanie alebo miešanie procesného média v retorte, aby sa zabránilo chladným miestam v stroji, čím sa zabezpečí dobré rozloženie teploty v celej retorte a náplň produktu. Toto miešanie sa dosahuje rôznymi vyššie uvedenými metodikami prúdenia vody, alebo pomocou ventilátora v prípade retorty pary so vzduchom a / alebo mechanickým otáčaním vložky / bubna v prípade strojov s miešacím štýlom.

Pretlak je tiež dôležitý vo fázach ochladzovania procesu retorty, pretože keď sa do retorty zavádza chladiaca voda, zrúti sa para vytvorená v ohrievacom kroku (krokoch). Bez dostatočného zavedenia pretlaku vzduchu počas chladenia môže tlak v retorte náhle poklesnúť v dôsledku kolapsu pary, čo v vákuu vytvorí situáciu s vákuom. Ak k tomu dôjde, tlakový rozdiel medzi vonkajším prostredím a prostredím teploty / tlaku vo vnútri kontajnera je príliš veľký, čo spôsobí prasknutie kontajnera (inak známe ako „vybočenie“). Presná regulácia pretlaku počas počiatočných fáz chladenia je dôležitá, aby sa zabránilo vyššie uvedenej situácii, ale je dôležité zvýšiť tento tlak v posledných fázach chladenia, aby sa zabránilo rozdrveniu nádoby (alebo inak nazývanej „obloženie“) ako teplota a tlak vo vnútri nádoby klesá. Proces retorty inaktivuje alebo ničí bakteriálne patogény, ale nezničí všetky mikroskopické organizmy kaziace mikroorganizmy. Termofily sú baktérie, ktoré odolávajú teplotám vysoko nad typickými teplotami retorty. Z tohto dôvodu musí byť produkt ochladený na teplotu nižšiu ako je teplota, pri ktorej sa tieto organizmy budú množiť, čo spôsobí termofilné znehodnotenie.


Čas zverejnenia: 22. marca 2021