Zmiešajte Tank

  • Mix Tank

    Zmiešajte Tank

    Miešacia nádrž JINGYE je nádoba na skladovanie a miešanie materiálov. Vyrobený podľa prísnych priemyselných štandardov, miešací tank JINGYE vytvoril hodnotu pre našich zákazníkov.